Olsztynek

Olsztynek powstał na dawnym terytorium pruskiego plemienia Sasinów. Założenie Olsztynka wiąże się z działalnością komtura  ostródzkiego Gűnthera von Hohenstein. Z jego inicjatywy w 1350 r. rozpoczęto  budowę zamku, obok którego powstała osada zamieszkała przez rzemieślników i kupców. W 1359 r. otrzymała prawa miejskie i nazwę „Hohenstein” na cześć komtura. W XIX w zamek krzyżacki został przebudowany na szkołę. Aktualnie mieści się tam Zespół Szkół. Jedną z najstarszych budowli murowanych w Olsztynku jest dawny gotycki kościół ewangelicki z XIV w. (zbudowany prawdopodobnie  około 1350 r.), odbudowany ze zniszczeń wojennych z przeznaczeniem na cele muzealne ( obecnie Salon Wystawowy Muzeum Budownictwa Ludowego). Za kościołem znajduje się kamieniczka (dawna szkoła parafialna), w której urodził się Krzysztof C. Mrongowiusz. Miasto do dziś zachowało średniowieczny układ ulic i placów starego miasta z fragmentami murów obronnych. Na rynku przed ratuszem stoi potężny kamienny lew. Był to pomnik symbolizujący XII Mazurską Dywizję Piechoty wsławioną w bitwie pod Tannenbergiem (w sierpniu 1914 r. w okolicach Olsztynka wojska niemieckie pod dowództwem Paula Hindenburga rozbiły armię rosyjska gen. Samsonowa – Niemcy nazwali ją drugą bitwą pod Tannenbergiem. Pierwszą była słynna bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku).   

Gmina Olsztynek leży na obszarze Pojezierza Olsztyńskiego wchodzącego w skład krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim, w północno-zachodniej części obszaru Zielone Płuca Polski. Teren jest bogato rzeźbiony, pagórkowato-falisty, poprzecinany licznymi dolinami. Szczególnie duże różnice wzniesień występują w jarach żłobionych przez rzeki. W Czarcim Jarze ( górny bieg Drwęcy) różnice poziomu wzniesień i dna jaru dochodzą do 70m. O naturalnym i nieskażonym charakterze  środowiska przyrodniczego gminy Olsztynek świadczy fakt gniazdowania gatunków zagrożonych w skali światowej: orła bielika i derkacza.

Skansen w Olsztynku

Wśród europejskich muzeów na wolnym powietrzu Park Etnograficzny w Olsztynku należy do jednych z najstarszych. Jego rodowód sięga początku XX wieku. Pierwsze obiekty budownictwa ludowego z terenu dawnych Prus Wschodnich zaczęto gromadzić od 1908 roku na skraju ogrodu zoologicznego w Królewcu, po czym (w latach 1938-1942) nastąpiło częściowe przemieszczenie ich do Olsztynka. Do rozbudowy skansenu przystąpiono pod koniec lat pięćdziesiątych, a od 1962 roku zaczął funkcjonować jako oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. W 1969 roku przekształcony został w placówkę autonomiczną – Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku.

Obecnie do Muzeum należy ok. 90 ha ziemi, przy czym na 35 ha znajdują się: 1 stanowisko archeologiczne, 1 grób kurhanowy oraz 66 obiektów dużej i małej architektury. Wyposażenie budynków stanowią zebrane po 1945r. eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki ludowej przekraczają 10 tys. egzemplarzy.

Ekspozycje:

Zespół budownictwa ludowego i obiektów techniki z terenu Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Litwy. Ponadto udostępniane są powiślańskie, mazurskie i warmińskie wnętrza mieszkalne oraz zróżnicowane tematycznie ekspozycje w dziesięciu dalszych obiektach. Ożywienia dodaje bogata zieleń oraz hodowane zwierzęta.

Udostępnianie:

 • kwiecień: w godz. 9.00 – 15.00
 • maj: w godz. 9.00 – 18.00
 • czerwiec – sierpień: w godz. 9.00 – 18.00
 • wrzesień: w godz. 9.00 – 16.30
 • październik: w godz. 9.00 – 15.30
 • listopad – 15 kwietnia: nieczynne

Opłaty za bilety wstępu:

 • normalny: 8,00 zł.
 • ulgowy: 5,50 zł.
 • opłata za przewodnika: 40,00 zł.
 • karta EURO, dzieci z domów dziecka: 4,00 zł.
 • bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 1-2 dzieci): 18,00 zł.
 • bilet spacerowy 17.30 - 20.00:  3,50 zł.
 • dzieci do 7 lat: bazpłatnie

Zgłoszenia grup przyjmowane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu (89) 519 15 42 lub faxu (89) 519 38 45                

Park etnograficzny:

11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 21,
tel/fax. (89) 519 38 45, (89) 519 21 64
http://muzeumolsztynek.com.pl/